Get Adobe Flash player

Deti

Myšlienky

Napokon byť malým znamená nestrácať odvahu kvôli svojim chybám, pretože deti často padajú, sú však príliš malé na to, aby si veľmi ublížili.

Myšlienka sv. Terezky

Home O škôlke Program dňa

6.45 – 8.00 h (pevne stanovený čas) - začiatok prevádzky - schádzanie detí

6.45 – 8.30 h (rámcovo stanovený čas)
hry a hrové činnosti, plánované, navrhované  aktivity, individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity, edukačné aktivity,   ranný kruh –modlitba,  rozhovory, diskusie...
pohybové a relaxačné cvičenia

8.30 – 9.00 h (pevne stanovený čas)
činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena), desiata (stolovanie, stravovanie)

9.00 – 11.30 h (rámcovo stanovený čas)
edukačné aktivity, výtvarné, hudobné, hudobno-pohybové, grafomotorické, dramatické... aktivity realizované formou hry
hry a hrové činnosti -  plánované, navrhované  aktivity, individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity
pohybové a relaxačné cvičenia
pobyt vonku, edukačná aktivita -  spojený s vychádzkou do blízkeho okolia, alebo realizovaný na školskom dvore  s rôznym zameraním (pohybovým, enviromentálnym, dopravným, ekologickým...)

11.30 – 12.00 h (pevne stanovený čas)   
činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena), obed (stravovanie, stolovanie)

od 12.00 h (rámcovo stanovený čas)   
odpočinok, krúžková činnosť

14.30 – 15.00 h (pevne stanovený čas)
činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena), olovrant (stravovanie, stolovanie)

15.00 – 16.45 h (Rámcovo stanovený čas)
hry a hrové činnosti, plánované, navrhované aktivity, individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity, edukačné aktivity, osobná hygiena, preberanie detí rodičmi

16.45 h (Pevne stanovený čas)
koniec prevádzky